, orzeczenie w zdaniu 

orzeczenie w zdaniu

GRY

Temat: Język Polski jest nielogiczny
Można to sobie też tłumaczyć tak, że w języku polskim przeczenie musi być wyrażone czasownikiem ( orzeczeniem zdania), a reszta jest tylko wzmocnieniem tego przeczenia.
Źródło: nadarzyn.info.pl/f/viewtopic.php?t=2458Temat: DWA POSTY. Czy sens ma tylko to, co udowadnialne naukowo?
...W żadnym języku nie istnieje słowo „sens” w znaczeniu ogólnym – bezkontekstowym. Gramatyka nie wymaga, stosowania dookreślania znaczenia słowa bezpośrednio w zdaniu, jest ono określane pośrednio poprzez kontekst całej wypowiedzi. Przykład zdania: „Wszystko widzę wyraźnie”. Cóż ta wypowiedź mówi bez kontekstu? Nic. Co znaczy - wszystko? Co znaczy – wyraźnie? O tym może nam powiedzieć orzeczenie zdania, lub kontekst wypowiedzi, w jakim zostało użyte. Sam Pan Dąbrowski uznaje za właściwe dookreślenie słowa „sens” i powyżej używa go z dookreśleniem przymiotnikowym „poważny sen”, nadając potrzebnego mu w niecnych celach wzmocnienia wydumanej przez niego zniewagi Dawkinsa. W jakim kontekście w swojej wypowiedzi, Dawkins użył słowa „sens”? Tego możemy dochodzić...
Źródło: sfinia.fora.pl/a/a,4528.html


Temat: Czasowniki modalne
W języku niemieckim występuje sześć czasowników posiłkowych trybu, określających sposób realizacji wyrażanych przez nie czynności. Czasowniki te występują zazwyczaj z bezokolicznikiem (bez zu) innego czasownika (zwykle na końcu zdania), tworząc razem z nim orzeczenie zdania. Na przykład: Die Kinder dĂźrfen heute länger aufbleiben. Ich muss arbeiten. Er wollte euch besuchen. Podstawowe znaczenia czasowników modalnych: wollen - chcieć, wyraża wolę, konieczność: - Ich will morgen aufs Land fahren. (Chcę jutro wyjechać na wieś.) - Wollt ihr mich heute besuchen? (Czy chcecie mnie dziś odwiedzić?) kĂśnnen - móc, umieć, potrafić, wyraża możliwość,...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=4142


Temat: Kurs aąuuhemskiego
...0 (mianowniku). Przypadek ten stosujemy wtedy, gdy: 1. zaznaczamy pierwszy podmiot w zdaniach w których podmiot jest grupowy (np.: Ala i Marek; Ala będzie w 0, a Marek – w I), 2. zaznaczamy podmiot zdania nadrzędnego (np.: Zaczął padać deszcz, ponieważ niebo się zachmurzyło; deszcz będzie w 0, a niebo – w I) 3. Zaznaczamy po prostu podmiot (np.: Ala ma kota; Ala – w 0) UWAGA! Zasady te odnoszą się tylko do przypadków, gdy orzeczenie w zdaniu jest czasownikiem przechodnim (patrz niżej)! Drugim przypadkiem jest I (mianownik II). Stosujemy go w większości przypadków wtedy, gdy nie możemy użyć zwykłego mianownika (patrz wyżej), a jednocześnie w naszym języku rzeczownik występuje w mianowniku. Tworzy się go przez dodanie -ah (np.: ēdaz – ēdazah). Ostatni przypadek – ergatyw zastępuje mianowniki w zdaniach, w których...
Źródło: conlanger.fora.pl/a/a,163.html


Temat: Nusia
Polski, a elokwencja to dwie rzeczy, choć brzmi to dziwnie; ale polski to głównie teoria a to drugie <hymm> praktyka. Zaimki, związki, przypadki, renesans, Mickiewicz, fonetyka, zw. frazeologiczne, no cóż na j. polski składa się wieleeee rzeczy więc widać teraz jak na dłoni że to dwie różne rzeczy; bo po co mi wiedzieć co jest orzeczeniem w zdaniu, jakie to orzeczenie i inne tego typu; kiedy mówię, czyli wyrażam swoje myśli nie potrzebuję tego wiedzieć, nie zastanawiam się nad tym jak bym to napisała, czy góra jest przez ó czy u, a morze napisałabym o! A ta szóstka to słaby argument, bo wykuć na sprawdzian to ja też potrafię. Nie mówię oczywiście, że ty jesteś takim nieukiem (choć ja z polskiego nie jestem wcale kiepska) ale mówić a pisać to dwie różne rzeczy,...
Źródło: anneofgreengables.fora.pl/a/a,166.html


Temat: Kurs języka japońskiego
...potwierdzenia u rozmówcy, tłumaczone jako "nieprawdaż?", "czyż nie?" -na - modyfikator ekspresywny, tłumaczony jako "no, no", "no proszę!". Przymiotniki Przymiotniki w języku japońskim występują przed wyrazem określanym, najczęściej rzeczownikiem lub na końcu zdania. Odmieniają się podobnie jak czasowniki (ulegają tym samym transformacją), mogą więc pełnić funkcje orzeczenia w zdaniu. Dzieli się je na odmieniane tematowo (o temacie zakończonym na głoskę i - tzw. ri-przymiotnikr1;), oraz na odmieniane przez dopełnienia -da oraz -desu ("być jakimś"), odpowiednio - poufałe i neutralne (tzw. na-przymiotnik). Oto przykłady zastosowania obu rodzajów przymiotnika: 1. Zastosowanie i-przymiotnika Kono biiru wa umai (desu). -opcjonalnie w zależności od sytuacji To piwo jest...
Źródło: oazakozy.fora.pl/a/a,343.html


Temat: herohealtera wiersz (z wierszy o kotach)
Ładnie, kocio. W pierwszej zwrotce czegoś brakuje. Używasz imiesłowów czynnych, a to sugeruje odbiorcy, że zaraz będzie właściwe orzeczenie zdania, a tymczasem go nie ma, przez co wiersz traci spójność, staje się zlepkiem (bardzło ładnych skądinąd) epitetów, metafor i neologizmów. Ja wiem, że poezja nie zna norm, ale gdyby przyjrzeć się formom czasowników, możnaby ten wiersz porównać do zdania: Leżąc na łóżku i słuchając muzyki (dwa imiesłowy czynne), zmęczony całym dniem pracy (imiesłów bierny), miał wszystkiego dość i postanowił wyjechać z...
Źródło: mlodziliteraci.fora.pl/a/a,88.html


Temat: Język - pytania i odpowiedzi
...dopełniacza określeniem może być nadrzędnik. Związkiem rządu bywają połączone również czasowniki jako wyrazy nadrzędne z rzeczownikami w odpowiednim przypadku jako wyrazami podrzędnymi określającymi. Związek przynależności – w skład wyrażeń i zdań wchodzą również samodzielne wyrazy nieodmienne, przede wszystkim przysłówki, imiesłowy nieodmienne i wyrażenia przyimkowe. Wyrazy te łączą się ściśle z orzeczeniem zdania i są określeniami czasownika, przymiotnika lub przysłówka. Ich związek z wyrazem określanym ma charakter logiczny, wyczuwamy go, rozumiejąc znaczenie wyrazów składowych. 11. Analiza struktury zdania pojedynczego. Zdania dzielimy przede wszystkim ze względu na liczbę orzeczeń. Zdania mające tylko jedno orzeczenie są zdaniami pojedynczymi. Dzielimy je na rozwinięte i nierozwinięte. Zdania...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6520


Temat: Ceruloński :: gramatyka
...głowa (wyraz "najstarszy", określany) należy do kategorii X X° : głowa frazy (X) : S : zdanie Zdanie Oczywiście zdanie to coś więcej niż zwykła fraza, przede wszystkim dlatego, że łączy ze sobą frazy i nie jest łatwo wyróżnić element nadrzędny. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że w mówionym, potocznym cerulońskim zdanie jest bardzo uproszczone. Można powiedzieć, że właściwie nie występuje. Orzeczenie w zdaniu przypada przed podmiotem. Proste zdanie może wyglądać tak: S -> VP NP Możliwe jest także orzekanie przez przymiotnik. Ten rodzaj zdania prawie nie występuje w języku pisanym, ponieważ dopowiedzenie brakujących informacji o osobie, liczbie, czasie, trybie lub aspekcie, zamienia frazę przymiotnikową w czasownikową. S -> AP NP Fraza przymiotnikowa/przysłówkowa AP -> (AP)...
Źródło: heneskis.fora.pl/a/a,26.html


Temat: Present Simple
...poj. Dodajemy do czasownika końcówkę –s lub –es) I read a book. He reads a book. Pytania tworzymy przez dodanie operatora ‘do’ lub ‘does’ (w III os l.poj.) na początku zdania. Do I read a book? Does he read a book? Przeczenia tworzymy przez dodanie „don’t” (do not) lub „doesn’t” (does not) po podmiocie. I don’t read a book. He doesn’t read a book. JEŻELI ORZECZENIEM ZDANIA JEST CZASOWNIK "TO BE" - "BYĆ" TO PYTANIA I PRZECZENIA BUDUJEMY W INNY SPOSÓB: Pytania poprzez zamianę miejscami podmiotu i orzeczenia, czyli tzw inwersję: I am here. -> Am I here? You are funny. -> Are you funny? Przeczenie tworzymy poprzez dodanie "not" po czasowniku: I am here. -> I am not here You are funny. -> You are not funny. Można również użyć formy skróconej:...
Źródło: helpme.szczecin.pl/viewtopic.php?t=10


Temat: Język Yaler
...przelać "na papier" moje wypociny. Nie ukrywam pewnej fascynacji językami (zwłaszcza!) semickimi, także kaukaskimi i indiańskimi oraz ergatywnością, moim zamiarem na pewno nie jest tworzenie "języka idealnego"- może kiedyś?- ale do roboty! Język Yaler ( przymiotnik własny od rdzenia y-l-r oznaczającego przyjaźń lub braterstwo) ma charakter ergatywny. Preferowany szyk zdania to: podmiot-dopełnienie- orzeczenie w zdaniu przechodnim oraz orzeczenie-podmiot w nieprzechodnim. Fonetyka przedstawia się następująco: A. Samogłoski to a, e, i,o u, istotnie nie różniące się od polskich. B. Spółgłoski -b,c,d,f, g, j,k,l,m,n,p,r,s,t,v,z nie różnią się praktycznie od polskich odpowiedników -h wymawia się [ħ] -ł wymawia się zawsze jako "sceniczne/kresowe"[ ɫ̪] -q jako k uwularne...
Źródło: conlanger.fora.pl/a/a,2316.html


Temat: Falden lammab - język falden
...| ō'ąenēŵū' | ō'eloknētū' | ō'ąlenēnū' Jak widać, prefiks ō- jest zapisywany z apostrofem, który jednak między samogłoską a spółgłoską nie jest czytany jako zwarcie krtaniowe; jest po prostu omijany. Inaczej ma się sytuacja, kiedy wyraz zaczyna się na samogłoskę - wtedy nie możemy opuścić zwarcia Ten czas stosujemy w zdaniu podrzędnym, pod warunkiem, że orzeczenie zdania nadrzędnego jest w czasie przeszłym dokonanym bądź niedokonanym. Jutro teraźniejsze i tryby bo dziś już sił brak
Źródło: conlanger.fora.pl/a/a,687.html


Temat: pytanie o sklepy
obiecanki-cacanki. mialem sie powstrzymywac (obiecalem sobie). ale od kiedy "stosowanie" jest czasownikiem? pozdrawiam, "Jan stosował czopki do..." Czy możesz wskazać czasownik w tym zdaniu? Co robi? - stosował - stosowanie Co robi? - Czyta - czytanie Czasownik to nazwa części mowy przedstawiającej dziejące się czynności oraz niektóre stany i tworzącej w zdaniu orzeczenie. A niech to... jednak dałem się znowu wciągnąć w gadki o gramatyce - za karę żadnego piwa przez tydzień :?
Źródło: 212.122.221.133/viewtopic.php?t=18809


Temat: Nadwrażliwość żołędzi
...fru, co to jest w ogóle za rozmowa z obu stron?! Panowie obydwaj dostają prezent, Jak się jakiś post nie podoba, to się go raportuje, zamiast obrzucać mięsem, to po pierwsze, po drugie podżeganie do kłótni też nie jest na miejscu. 1. raportowaniu podlegaja posty niezgodne z regulaminem, post osobnika wyzej byl zgodny z tematem tyle ze kretynski 2. gdzie obtrzucilem go miesem? stwierdzilem na jego przykladzie ze ogolnie gatunek ludzki jest pieprzniety, orzeczeniem w zdaniu nie byla konkretna osoba 3. jego wypowiedz wyraznie wskazuje na niechec pojscia do lekarza, jego pierwsze zdanie jest tylko przykrywka, oczywiste problemy rozwiazuje sie u lekarza a nie na forum 4. nawet odpowiedz na jego pytanie nie pomoze mu z zaden sposob, i tak bedzie musial isc do lekarza, to tylko jeszcze bardziej ujawnia jego kompleksy, o ktorych wspomnialem 5. gdzie widzisz klotnie? on sie burzy jak visolvit, ja tylko po jego...
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=99552


Temat: Język japoński
...podobnie jak w polskim - arkusz papieru (ichimai), sztuka bydła (ittō) itp. Czasowniki są odmienne, a ich odmiana – dość regularna: nieregularne można policzyć na palcach jednej ręki. Występują dwa czasy – przeszły oraz teraźniejszo-przyszły. Przymiotniki podlegają tym samym prawom odmiany co czasowniki, gdyż zawierają w sobie znaczenie „być jakimś...”, więc mogą pełnić rolę jedynego orzeczenia w zdaniu. Np. zdanie: Mura-ga furui znaczy „Wioska (jest) stara”. Ponieważ przymiotnik furui jest orzeczeniem, można utworzyć jego formę czasu przeszłego furukatta. Mura-ga furukatta oznacza więc „Wioska (była) stara”. Analogicznie tworzy się przeczenie furukunai – „nie (jest) stara” i przeczenie czasu przeszłego furukunakatta – „nie (była) stara”....
Źródło: usagiimamoru.fora.pl/a/a,133.html


Temat: FAQ ortografia - uwagi i sugestie do wątku Poprawne formy i ich objaśnienia
...poprawną formą zostaje "Co tutaj jest napisane?". Samo z siebie przecież nic nie pisze, tylko robi to pewna osoba - on/ona pisze np. list. 25. Tę książkę czy tą książkę? Użycie formy tą w bierniku liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego (tą książkę) jest dopuszczalne tylko w języku mówionym. W języku pisanym jedyną poprawną formą jest tę książkę. 26. Mi, czy mnie? Zaimek mnie poprawnie użyty, musi znajdować się przed orzeczeniem w zdaniu: "Mnie nie podobał się ten spektakl", natomiast mi powinno stać po orzeczeniu "Nie podobał mi się ten spektakl". Podobnie sprawa się ma z Ci i Tobie. Nigdy nie powinniśmy postawić w zdaniu Ci przed orzeczeniem. "Czy Tobie podobał się ten spektakl?", ale "Czy podobał Ci się ten spektakl?". 27. Czasem w wypowiedziach użytkowników pojawiają się też tzw. pleonazmy, czyli...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=421177


Temat: Poradnik ortograficzno-interpunkcyjno-gramatyczny
...drzwi. 3) wtrącenia: np. Wspomnienie dzieciństwa i pierwszych wtajemniczeń może być, wedle recepty Staffa zapisanej w tym wierszu, źródłem szczególnego poczucia szczęścia (tu nawet bardziej pasuje myślnik). 4) wyliczenia: Jan, Piotr, Józek i Rafał zgłosili się po odbiór paszportów. Wyliczenia można poprzedzić dwukropkiem, zwłaszcza gdy wyliczamy więcej niż dwa przedmioty Nigdy nie oddzielamy przecinkiem podmiotu i orzeczenia w zdaniu, ani grupy podmiotu i grupy orzeczenia. A więc nie: Wśród prozaików modernizmu stanowisko mistrza kompozycji, zajmuje Wacław Berent. Nie rozdziela się dwóch sąsiadujących spójników, spójnika i zaimka względnego, zaimka względnego i spójnika. Np. Sugerowały, że jeśli życiowe konflikty są odbiciem ogólniejszych, pozaziemskich reguł porządku świata, to jednostkowy los jest określony...
Źródło: statekmarzen.fora.pl/a/a,255.html


Temat: Deqaru
...sufiksem dzierżawczym -u (innym etymologicznie niż -u I os. l.p.) dołączanym do tematu posiadacza, np. Amaxu adulim na'asul - 'dom króla jest wielki', tematem jest 'dom'. Uya'im amaxu aduli unayumani - 'widzę dom króla', tematem jestem 'ja', nie posiadacz ani przedmiot posiadany. - Kiedy tematem jest posiadacz, używana jest konstrukcja 'posiadacz+znacznik tematu -im przedmiot posiadany+zaimek dzierżawczy+znacznik podmiotu -e'. Orzeczenie zdania w którym taka grupa stanowi podmiot będzie w obwiatywie, np. Amaxim adulna'e ta'asul - 'dom króla jest wielki', tematem jest 'król'. - Kiedy posiadacz wyrażony jest zaimkiem osobowym, stosowana jest konstrukcja z sufiksem zaimkowym, jeżeli tematem jest przedmiot posiadany, zaimek samodzielny pomija sie, np. Uya'im adulu'e ta'asul - 'mój dom jest wielki', tematem jestem 'ja'. Adulu'im na'asul - 'mój...
Źródło: conlanger.fora.pl/a/a,2178.html


Temat: - Wojna Bliźniaków {30} -
...brwi. -To moje drugie imię. Nie lubię być 'Lainą' - skłamała po chwili. Bill wzruszył ramionami, sięgnął po notatki leżące na biurku i podszedł z nimi do zielonookiej. -A teraz od początku - zażądał, patrząc jej w oczy. Laina westchnęła i zaczęła dyskretnie przyglądać się podłodze w pokoju. -W języku niemieckim jest 6 Czasowników modalnych. Występują one zazwyczaj z bezokolicznikiem innego czasownika, tworząc razem z nim orzeczenie zdania, które występuje na końcu zdania - powiedziała, nie odrywając wzroku od podłogi. Bill od razu uśmiechnął się szeroko i triumfalnie. -I o co tyle krzyku? - spytał, szczerząc się. Dopiero po chwili dotarło do Lainy to, co powiedziała. Spojrzała na czarnowłosego z nadzieją w oczach, by ten język naprawdę nie okazał się aż tak trudny. A to zdanie, które przed chwilą powiedziała, było przecież takie banalne do...
Źródło: thpoland.fora.pl/a/a,158.html


Temat: Qento
Uwaga! Tylko dzisiaj 2 lekcje w jednym poście! Imiesłowy W qento imesłowy nie istnieją. Przymiotniki i przysłówki W qento wszystkie przymiotniki są tak naprawdę czasownikami. Oznaczają dosłownie być jakimś. Mogą być jedynym orzeczeniem w zdaniu. Aby zaznaczyć, że dany przymiotnik ma znaczenie określające rzeczownik można do bezokolicznika dodać końcówkę –hu. Jeśli czasownik kończy się na 2 spółgłoski można dodać końcówkę –uhu. Przysłówki odprzymiotnikowe tworzy się dodając do przymiotnika końcówkę -gyo. Stopniowanie Stopnie: Najwyższy bezwzględny –ueib Najwyższy względny –yangue...
Źródło: conlanger.fora.pl/a/a,825.html


Temat: Tradycja 1 Wspólnoty Anonimowych Alkoholików
przecież wiem..........moja wypowiedź była raczej skierowana naokoło.......i nie do Ciebie. choć uzyłem formy-"panowie" ja dośc dobrze pamietam jak pani od polskiego uczyła mnie odróżniać podmiot od orzeczenia w zdaniu. i zapamietałem to do końca zycia. to się przydało mi wiele razy , w zupełnie nie szkolnych sytuacjach. hej
Źródło: alko.fora.pl/a/a,392.html


Temat: Propozycje - spelli i skilli
re up: zastanawiam się co znaczy to "terefere" i jakież w tym zdaniu orzeczenie. A BTW aż takich jaj z moich "mądrych" projektów nie trzeba robić mysle że czarek możnaby wprowadzić z podstawowym dodatkiem - gracze/moby, którzy widzieliby taką sztuczkę udaną automatycznie, odruchowo klaskaliby i dawali magowi kilka (max. kilkanascie) monet. No więc niech się nasi koderzy biorą do pracy, nadchodzi era potęgi iluzji! Tahu p.s. mysle że echo dla królika nie wymaga zakodowania bo...
Źródło: forum.mud.pl/viewtopic.php?t=1564


Temat: Konstrukcje zdań
...Lekcja 6 I-przymiotniki W tych zdaniach przymiotnik opisuje rzeczownik. Jesli stoi przed rzeczownikiem nie odmienia się. Zaimek+przymiotnik+rzeczownik+desu Kore-wa omoshiroi hon desu Kore-wa kuroi kutsu desu -- Watashi-no kodomo-wa chisaii desu Czyli wracamy do korzeni A-wa B-desu Nowoscią jest tu przymiotnik pełniacy funkcje orzeczenia Zaimek+podmiot+orzeczenie+desu "Czasownik pełniący funkcje orzeczenia w zdaniu musi być zawsze na końcu zdania" Teraz troche o zaprzeczeniach przymiotnika. Watashi-no daigaku-wa atarashii desu Końcówka przymiotnika "i" zmienia sie na "ku" w różnych połaczeniach - ku nai desu - ku arimasen - ku nai - ku arimasen deshita (czas przeszły) Watashi-no daigaku-wa atarashiku nai desu Anata-no kuruma-wa furuku arimasen Kono manga-wa omoshiroku nai...
Źródło: debacom.pl/~rbz23km/forum/viewtopic.php?t=37


Temat: Aćirćyra v3 (teraz także i v4)
...północnym niezależnie od czegokolwiek stosuje się tylko końcówkę -ai /aj/ - nie Ariadaīva /Arjadaiva/ ale Ariai Daiva /Arjaj Dajva/ -we wszystkich dialektach struktury opisowe okreslające właściwość występuja przed opisywanym rzeczownikiem Struktury opisowe określające stan -odmieniają się przez przypadki i zachodzi tu także zgodność co do przypadku z rzeczownikiem określanym -mogą pełnić rolę orzeczenia w zdaniach "jest taki, a taki" -struktury te występują po opisywanym rzeczowniku -odmieniają się przez rodzaj (jednakże rodzaj nieożywiony przyjmuje zawsze formy rodzaju męskiego) -są podobne do polskich imiesłowów -posiadają formę czynną i bierną (marna - martwa; martna- "umierająca") -zawsze zakonczone są koncówką: -n / -an rodzaj męski, forma bierna -tan / -atan rodzaj...
Źródło: conlanger.fora.pl/a/a,1288.html


Temat: TIRowy KONKURS BROWAROWY. Edytcja III.
ja wymiękam - nie chciało mi sie na siłe spamować wczoraj:P. Tak - jak już AV pilnujesz długości postów, to licz orzeczenia w zdaniach, bo to ilośc orzeczeń jest wyznacznikiem ilości zdań, a nie ilość kropek.
Źródło: tir.yum.pl/forum/viewtopic.php?t=2053