, mnozenie sposobem pisemnym 

mnozenie sposobem pisemnym

GRY

Temat: pytanie -odpowiedź
Potrafię mnożyć sposobem pisemnym, aczkolwiek nie mam zamiaru się za to zabierać Kto się za mnie pouczy?
Źródło: forum.zieloneimperium.pl/viewtopic.php?t=12115